Oferta szkoleń Szkolenia

Moduł szkoleniowy zarówno dla trenerów i specjalistów jak i przyszłych instruktorów, animatorów czy opiekunów obiektów rekreacyjno-sportowych.

Ogólny zarys wiedzy i przygotowanie do pracy w obiektach sportowych, rekreacyjnych i ośrodkach sportu oraz rekreacji związanej z nowoczesną formą aktywności fizycznej. Szkolenie jest doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla przyszłych instruktorów,  jak również dla osób już prowadzących zajęcia, animacje i treningi rekreacji ruchowej. Na szkoleniu poruszane są wszystkie formy zaawansowania z naciskiem na poprawne podstawy, schemat sprzedaży i utrzymania zainteresowania Klienta.

szkolenia instruktorówdziewczyna na trampolinie

SZKOLENIA KADRY

Bezpieczeństwo i komfort pracy oraz odpowiednia jakość obsługi to aspekty ważnie nie tylko dla personelu, ale również dla Klientów korzystających z obiektów rekreacyjno-zabawowych. Obecnie na rynku pojawiają się zupełnie nowe stanowiska pracy, które wymagają odpowiedniej wiedzy z zakresu obsługi Klienta i dbania o bezpieczeństwo w obiekcie. Często animatorzy, instruktorzy i trenerzy podejmujący pracę w nowoczesnym miejscu wyposażonym w sprzęt typowy dla parków trampolin muszą poświęcić wiele czasu na adaptację. Sprzęt występujący w nowoczesnych parkach jest nowością na rynku i najczęściej osoby posiadające już doświadczenie w prowadzeniu zajęć z różnych innych dyscyplin nie miały możliwości pracy na takim sprzęcie.  Wiąże się to z koniecznością zdobycia wiedzy i praktyki potrzebnej na danym stanowisku pracy. Podstawowe szkolenia pozwalają na komfortowe podjęcie pracy bez ryzyka eksperymentowania z Klientem. Szkolenie przygotowano tak, aby zarówno nowe jaki doświadczone osoby zatrudnione jako opiekun czy instruktor mogły przejść etap adaptacji. Po szkoleniu uczestnicy zdobywają wiedzę i praktykę niezbędną do podjęcia wyzwania jakim jest praca z Klientem w bezpieczny i profesjonalny sposób.

szkolenie trampoliny

fast-contact-icon

Nie musisz czekać, aby zobaczyć co przyniesie przyszłość zaprojektuj ją z nami.

Tworzymy niesamowite konstrukcje. Doposażamy w sprzęt sportowy. Szkolimy trenerów i personel. Wspieramy zarządzanie poprzez dedykowany system.