Oferta szkoleńSzkolenia Kadry

Szkolenia stanowiskowe dla pracowników i menedżerów obiektu rekreacyjno-zabawowego

szkolenie trampoliny

Bezpieczeństwo i komfort pracy oraz odpowiednia jakość obsługi, to aspekty ważnie nie tylko dla personelu, ale również dla Klientów korzystających z obiektów rekreacyjno-zabawowych. Obecnie na rynku pojawiają się zupełnie nowe stanowiska pracy, które wymagają odpowiedniej wiedzy z zakresu obsługi Klienta i dbania o bezpieczeństwo w obiekcie. Często animatorzy, instruktorzy i trenerzy podejmujący pracę w nowoczesnym miejscu wyposażonym w sprzęt typowy dla parków trampolin muszą poświęcić wiele czasu na adaptację. Sprzęt występujący w nowoczesnych parkach jest nowością na rynku. Osoby posiadające doświadczenie w prowadzeniu zajęć z różnych innych dyscyplin, często nie miały jeszcze możliwości pracy na takim sprzęcie, wiąże się to z koniecznością zdobycia wiedzy i praktyki potrzebnych na danym stanowisku pracy. Podstawowe szkolenia pozwalają na komfortowe podjęcie pracy bez ryzyka eksperymentowania z Klientem. Szkolenie przygotowano tak, aby zarówno nowe, jak i doświadczone osoby zatrudnione jako opiekun czy instruktor, mogły przejść etap adaptacji. Po szkoleniu uczestnicy zdobywają informacje i umiejętności niezbędne do podjęcia wyzwania, jakim jest praca z Klientem w bezpieczny i profesjonalny sposób.

szkolenia instruktorów

Szkolenie Kadry - Wiedza i Praktyka

Szkolenia kadry przeznaczone są zarówno dla trenerów, specjalistów jak i przyszłych instruktorów, animatorów czy opiekunów obiektów rekreacyjno-sportowych. Jest to ogólny zarys wiedzy i przygotowanie praktyczne do pracy w obiektach sportowych, rekreacyjnych, ośrodkach sportu oraz rekreacji związanej z nowoczesną formą aktywności fizycznej. Szkolenie jest doskonałym przygotowaniem i usystematyzowaniem wiadomości dla przyszłych instruktorów, jak również dla osób już prowadzących zajęcia, animacje i treningi rekreacji ruchowej. Na szkoleniu poruszane są wszystkie formy zaawansowania z naciskiem na utrzymanie prawidłowej postawy ciała, stosowania schematów sprzedaży i utrzymania zainteresowania Klienta.

Program szkolenia przygotowany przez profesjonalnych trenerów, instruktorów i animatorów z wieloletnim doświadczeniem. Metodyka szkolenia zgodna z programem AWF i Pilates. Pomyślne przejście szkolenia honorowane jest certyfikatem jego ukończenia. Stanowi to otwarcie drogi do kolejnych szkoleń specjalistycznych i kursów instruktorskich.

fast-contact-icon

Nie musisz czekać, aby zobaczyć co przyniesie przyszłość zaprojektuj ją z nami.

Tworzymy niesamowite konstrukcje. Doposażamy w sprzęt sportowy. Szkolimy trenerów i personel. Wspieramy zarządzanie poprzez dedykowany system.