Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań

 

Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w firmie

 

 

Tytuł projektu: „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w firmie”

 

Nazwa beneficjenta: Future Design spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.

 

Okres realizacji: od 15.10.2018r. do 30.04.2020r.

 

Krótki opis projektu: W ramach projektu został opracowany system do zarządzania parkami trampolin.

 

Zakładane efekty: Efektem projektu jest opracowanie systemu do zarządzania parkami trampolin obejmującego kompleksowo procesy: operacyjne, zarządcze oraz pomocnicze na potrzeby parków trampolin, fitness, basenów oraz obiektów o szerszym znaczeniu. Dzięki projektowi klienci uzyskają dostęp do e-usług, które zautomatyzują ich obsługę oraz umożliwią zaoferowanie innowacyjnych funkcjonalności.

 

Wartość całkowita: 362 112,00 zł

 

Dofinansowanie:  132 480,00 zł

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zobacz dokument

 

PROTOKÓŁ Z OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY

Zobacz dokument